Dự án Cầu Việt Trì Ba Vì

Tên dự án:

Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì – Ba Vì nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C.

Nhà đầu tư:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ - PHUMY GROUP.

Quy mô dự án:

Dầm hộp BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng sơ đồ nhịp (75+4x120+75).

Cầu dẫn gồm 22 nhịp dầm giản đơn BTCT DƯL Super-T và 02 nhịp dầm bản rỗng BTCT DƯL, L=20m.

Bề rộng cầu B=12m.

Kết cấu mố trụ bằng BTCT.

Cọc khoan nhồi cầu chính ngàm vào đá D=1.5m, L=(14~38.5)m.

Cọc khoan nhồi cầu dẫn ngàm vào đá D=1.2m, L=(19~40)m và cọc BTCT 45x45cm, L=(13~19)m.

Các thông tin đặc biệt:

Ø Cọc khoan nhồi vào đá

Ø Cầu BTCT DƯL liên tục đúc hẫng nhiều nhịp (06 nhịp)

Thông tin dự án


Dự án: Xây dựng

Loại hình: Công trình Cầu, Đường

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ - PHUMY GROUP

Vị trí: Thành phố Việt Trì, Việt Nam


Bắt đầu: 07/2016

Hoàn thành: 06/2018

Trạng thái: Hoàn thành

Dự án Cầu Việt Trì Ba Vì

Dự án Cầu Việt Trì Ba Vì

Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì – Ba Vì nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C.