Dự án Cầu Vũ Yên 1

Tên dự án:

Đầu tư xây dựng công trình cầu Vũ Yên I, thành phố Hải Phòng.

Nhà đầu tư:

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Ÿ  Quy mô dự án:

Cầu BTCT DƯL 10 nhịp SuperT 38.2m, tổng chiều dài 446m;

Mặt cầu bê tông nhựa, B=20m

Mố trụ BTCT đổ tại chỗ, móng cọc khoan nhồi D=1.5m.

Dự Án Cầu Vũ Yên 1


Dự án: Xây dựng

Loại hình: Công trình Cầu, Đường

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Vị trí: Thành phố Hải phòng, Việt Nam


Bắt đầu: 10/2017

Hoàn thành: 06/2018

Trạng thái: Hoàn thành

Dự án Cầu Vũ Yên 1

Dự án Cầu Vũ Yên 1

Cầu Vũ Yên I, thành phố Hải Phòng.