Video phối cảnh cầu Cửa Đại Quảng Ngãi

Dự án cầu Cửa Đại bắc qua sông Trà Khúc tổng chiều dài khoảng 3.700 m (cầu dài hơn 1.876 m) có tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng.