Sức khỏe và an toàn: dẫn đầu xu hướng

Đối với Trung Chính vấn đề sức khỏe và an toàn luôn được ưu tiên lên hàng đầu. Chúng tôi cố gắng tối thiểu hóa các rủi ro khi thực hiện các hạng mục thi công của mình. Chúng tôi nhận thức được nhu cầu của các chủ đầu tư là thi công tốt đảm bảo an toàn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng tiến độ và ngân sách hợp lý và do đó đảm bảo an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn…….. làm hệ khung cơ sở để thiết lập và quản lý hệ thống an toàn và sức khỏe. 

Cấp phép hoạt động cho các thiết bị chính

Trung Chính thực hiện hệ thống cấp phép vận hành thiết bị chính đối với việc sử dụng các thiết bị chính. Hệ thống này nhằm mục đích đảm bảo việc lắp đặt thiết bị đúng trình tự cũng như vận hành đúng quy trình.

Đồng thời, chúng tôi cũng phải đảm bảo rằng không có lỗi nào đối với hoạt động của kết cấu do hậu quả của số lượng người trên công trường, kích thước thiết bị, độ cao hay tải trọng.Hệ thống đảm bảo rằng các rủi ro có thể quản lý. Trước khi cấp phép cho việc vận hành thiết bị chính nào, một đội kỹ sư giàu kinh nghiệm gồm cả một vận hành giỏi, kỹ thuật, cán bộ an toàn sẽ kiểm tra hồ sơ và kiểm định trên công trường. 

Phát triển bền vững: Thay đổi cách chúng tôi làm kinh doanh

Đối với chúng tôi, phát triển bền vững là cân bằng giữa việc tạo ra lợi nhuận kinh tế trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội, hạn chế tác động tới môi trường.

Chúng tôi cam kết:

  • Giảm khối lượng bê tông
  • Giảm nhu cầu năng lượng
  • Giảm xả thải các khí nhà kính (CO2)

Tính bền vững

Chúng tôi lựa chọn cận thận các loại vật liệu và cấu kiện đảm bảo tính bền vững cao nhất. Điều này giúp giảm tác động của Công trình tới môi trường bằng việc đảm bảo rằng công trình bền vững với thời gian và không yêu cầu sửa chữa hay thay thế, giảm việc sử dụng thêm năng lượng hay xả thải.