Thông tin tổng quan

TRUNG CHÍNH
Trung Chính là một trong những công ty xây dựng và phát triển Giao thông hàng đầu, tập trung vào các thị trường công trình quy mô lớn trên khắp đất nước và đang tiến ra thì trường nước ngoài.

Thông tin chung

Năm thành lập: 2007

Thị trường: Việt Nam và Khu vực châu Á

Hoạt động: Xây dựng và phát triển Giao thông, Đầu tư, Môi trường

Nhân viên: khoảng 600 (2017)

Doanh thu: 2000 tỷ (2017)

Chủ tịch: Hồ Sỹ Hòa

Giám đốc điều hành: Trần Quang Việt

Cổ đông: Hồ Sỹ Hòa, Trần Quang Việt, Hồ Văn Hương

Mục đích

Mục đích của chúng tôi - xây dựng một tập thể và xã hội tốt hơn - đặt ra định hướng mà Công ty đang hướng đến. Mục đích phản ánh vai trò của công ty trong xã hội, một vị trí cho phép Trung Chính tạo ra giá trị thực.

Trung chính cung cấp các giải pháp sáng tạo và bền vững để tạo ra một tương lai bền vững cho con người, khách hàng và cộng đồng của mình. Điều này được củng cố bằng một cam kết liên tục về An toàn, Đạo đức, Công trình Xanh, Đầu tư Cộng đồng đặt trong Sự đa dạng và Tổng thế. Tất cả các chủ đề liên quan đến kinh doanh cốt lõi và chuyên môn của chúng tôi, và có tác động đến môi trường xung quanh của chúng tôi.

Giá trị của Trung Chính

Các giá trị thực cho khách hàng và bản thân công ty chính là nền tảng đạo đức. Sự chủ động và khát vọng vươn lên, bảo vệ và tiếp tục xây dựng là văn hóa của Trung Chính - một nền văn hóa rất quan trọng cho sự thành công liên tục của Công ty.

Giá trị Trung Chính của chúng tôi là:

Chăm sóc cuộc sống

Chúng tôi quan tâm đến cuộc sống của con người và môi trường. Chúng tôi luôn đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không bao giờ bước nếu bước đi dó có thể gây nguy hiểm. Chúng tôi luôn nâng cao hỗ trợ sức khỏe và đem lại hạnh phúc. Chúng tôi thúc đẩy các giải pháp bảo vệ môi trường và tiến hành các hoạt động của mình dưới sự giảm thiểu tối đa ô nhiễm. Chúng ta chịu trách nhiệm cho các thế hệ tương lai.

Hành động đạo đức và minh bạch

Chúng tôi làm kinh doanh với một mức độ cao của tính toàn vẹn và minh bạch. Chúng tôi sống theo Quy tắc ứng xử của chúng tôi và không bao giờ chấp nhận các lối tắt. Chúng tôi nuôi dưỡng một môi trường làm việc, nơi mọi người có thể nói lên suy nghĩ của họ, trình bày được các ý tưởng của mình.

Cùng nhau phấn đấu và thực hiện

Chúng tôi luôn cố gắng để trở nên tốt hơn trong tất cả những gì chúng tôi làm. Chúng tôi là một tổ chức luôn học tập và chia sẻ một cách hào phóng chuyên môn của chúng tôi. Chúng tôi tự hào về chất lượng và sự đổi mới. Chúng tôi xây dựng một đội Trung Chính cùng với khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chúng tôi tận dụng sự đa dạng để cung cấp các giải pháp tốt nhất. Chúng tôi nuôi dưỡng một nền văn hóa bao gồm nơi chúng tôi cởi mở và công bằng, thể hiện niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau.

Cam kết với khách hàng

Chúng tôi giúp khách hàng của mình thành công trong kinh doanh của họ. Chúng tôi cố gắng hiểu những gì khách hàng muốn và cả những mong muốn từ khách hàng của họ. Chúng tôi ở đây để giúp khách hàng chuyển tầm nhìn của họ thành hiện thực.

Mục tiêu tương lai

Tổng doanh thu và lợi nhuận dẫn đầu ngành

Tạo ra giá trị cân bằng giữa xây dựng và phát triển dự án

Được công nhận là đối tác được ưu tiên khi tạo ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Sống với giá trị của chúng tôi và được công nhận là một công ty xây dựng tạo giá trị tốt hơn cho xã hội

Một môi trường làm việc lành mạnh và nhân văn

Là công ty sử dụng lao động hấp dẫn nhất trong ngành

Hợp tác trong công ty và giữa các đơn vị trong kinh doanh với hiệu suất cao

Cải thiện hiệu quả hoạt động

Chiến lược

Tăng trưởng được sự kiểm soát trong công tác Xây dựng tại các thị trường của chúng tôi

Tăng cường đầu tư vào phát triển thương mại, thúc đẩy mô hình kinh doanh phát triển cơ sở hạ tầng và giữ ổn định phát triển khu dân cư tại các thị trường

Tập trung phát triển con người và nuôi dưỡng các đội có hiệu suất cao

Duy trì một cách tiếp cận chủ động và hợp tác chặt chẽ dẫn đến các mối quan hệ khách hàng lâu dài

Cải thiện hiệu suất của chúng tôi và đạt được mức độ ổn định hoạt động cao hơn

Tiếp tục phân phối trên các lĩnh vực Bền vững, An toàn, Đạo đức, Công trình Xanh, Đầu tư cộng đồng và Sự đa dạng và Tổng hòa của chúng tôi.

Tăng cường sự cộng tác, tính di động và chia sẻ kiến ​​thức trong và giữa các đơn vị

Thông tin chung

Năm thành lập: 2007

Thị trường: Việt Nam và Khu vực châu Á

Hoạt động: Xây dựng và phát triển Giao thông, Đầu tư, Môi trường

Nhân viên: khoảng 600 (2017)

Doanh thu: 2000 tỷ (2017)

Chủ tịch: Hồ Sỹ Hòa

Giám đốc điều hành: Trần Quang Việt

Cổ đông: Hồ Sỹ Hòa, Trần Quang Việt, Hồ Văn Hương