Lĩnh vực hoạt động

Tại đây, bạn có thể tìm hiểu các thông tin về chúng tôi – TRUNG CHÍNH – là một trong những công ty phát triển và xây dựng công trình Giao thông hàng đầu - và mục đích của chúng tôi là xây dựng một công ty với giá trị thực và cải thiện xã hội tốt hơn. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về chiến lược, mục tiêu và mô hình kinh doanh của chúng tôi. Các phần R&D và BIM mô tả cách chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất để liên tục cải thiện việc cung cấp các dịch vụ và dự án của chúng tôi cho khách hàng.