Thành lập và hoạt động trong 12 năm, cũng là chừng đấy thời gian chúng tôi cùng nhau nghiên cứu và đổi mới, các kết quả nghiên cứu đã là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Đây là cách chúng tôi hỗ trợ các nhu cầu hiện tại và tương lai của công ty và khách hàng.

 

Nghiên cứu và Đổi mới của công ty là trung tâm của sự vươn lên phát triển, chuyên môn kỹ thuật và chuyển giao kiến ​​thức kỹ thuật giữa các đơn vị kinh doanh của chúng tôi. Chức năng Nhóm nghiên cứu trong từng đơn vị được bổ sung bởi các chức năng tương tự trong mỗi đơn vị kinh doanh, đảm bảo các hoạt động đổi mới liên quan đến kinh doanh và gần với các dự án của chúng tôi.

Vai trò của chúng tôi

Mục đích của bộ phận Nghiên cứu và Đổi mới là kết nối các nguồn lực của Trung Chính để xác định, phát triển và chia sẻ kiến ​​thức và đổi mới kỹ thuật nhằm hỗ trợ các nhu cầu hiện tại và tương lai của chúng tôi và các khách hàng của mình.

Chúng ta làm gì

Chúng tôi là nhóm dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu và đổi mới ở Trugn Chính, xác định các giải pháp kỹ thuật mới trong việc phân phối các dự án và đảm bảo rằng Trung chính luôn là công ty cạnh tranh. Thông qua đổi mới, chúng tôi xác định và phát triển các sản phẩm, dịch vụ và quy trình kỹ thuật mới, tạo ra giá trị gia tăng cho Trung chính và khách hàng của chúng tôi.

Việc nghiên cứu kỹ các công nghệ, phương án kỹ thuật và quản lý tài chính là cách giảm rủi ro của Trung Chính và công trình, đặc biện đối với các dự án lớn và kết cấu cũng như điều kiện thi công phức tạp, các công trình ứng dụng công nghệ và vật liệu mới và chưa ứng dụng nhiều trên thế giới. Nó cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giải quyết vấn đề và giải quyết khiếu nại, làm việc thông qua một mạng lưới chuyên gia nội bộ và bên ngoài được điều phối.

Cộng tác với các trưng tâm nghiên cứu và trường ĐH

Để có thể tiếp cận với công nghệ và thông tin chi tiết mới nhất, Trùn chính tích cực hợp tác với các trung tâm nghiên cứu trong các lĩnh vực của mình, ví dụ:...