BIM là một thành phần chính trong tương lai của chúng tôi trong ngành thiết kế và thi công xây dựng. Tại Trung Chính, chúng tôi đã nghiên cứu và ứng dụng công cụ và bộ giản pháp năng động này, luôn phấn đấu để cải thiện quy trình phân phối tổng thể của chúng tôi.

Trung chính mang đến cho bạn trải nghiệm kết hợp các hoạt động của chúng tôi từ khắp nơi trên các công trình chúng tôi tham gia, cam kết đạt được mục tiêu của khách hàng với các phương tiện sáng tạo và hiệu quả nhất.

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, BIM có khả năng tác động tích cực đến tất cả các giai đoạn của vòng đời của dự án. BIM tăng cường đáng kể khả năng của nhóm dự án để cộng tác và sử dụng các công cụ sáng tạo khác, từ thi công đúc sẵn, công tác thi công tai công trường, đảm bảo ATLĐ và VSMT thông qua các mô hình ảo từ phương án thiết kế đến thực tế trên thực địa. Đến với chúng tôi, khách hàng trải nghiệm 2 lần thi công công trình – Mô phỏng thực tế ảo (VDC – Virtual Design and Construction) và thực hiện thật trên công trường.

Các lợi ích tổng quan từ BIM

  • Thiết kế có thể dễ dàng được hiểu và xem xét để giúp đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của nó. 
  • Các giải pháp thay thế có thể được trực quan hóa và đánh giá về chi phí và các thông số dự án khác.
  • Phân tích bền vững có thể được thực hiện và các loại tính toán số lượng không gian và vật liệu khác nhau có thể được thực hiện. 
  • Các mô hình có thể đại diện cho dự án hoàn thành và được tích hợp với tất cả các hoạt động và bảo trì vật liệu cần thiết của dự án và giao cho các chủ sở hữu như là một phần của chiến lược quản lý tài sản và hạ tầng của họ.

Mục đích của các hoạt động này là để có thể cung cấp các giải pháp, chất lượng và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và các bên liên quan của chúng tôi.