Ô nhiễm môi trường do chất thải, nước thải, khí thải từ quá trình sinh hoạt và sản xuất công nghiệp đang là những thách thức ảnh hưởng đến môi trường sống trên toàn thế giới. Việt Nam là nước đang phát triển và quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, tuy nhiên việc kiểm soát và quan tâm đầu tư cho vấn đề xử lý rác thải, nước thải và khí thải chưa tương xứng đang khiến cho ô nhiễm môi trường tại Việt Nam rất đáng lo ngại.

Nhận thức được việc phát triển kinh tế luôn song hành với việc bảo vệ môi trường mới là phát triển bền vững. Công ty Trung Chính đã trực tiếp đầu tư 100% vốn vào công ty CP Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái và hợp tác đầu tư vào Công ty TNHH XD-TM & SX Nam Thành Ninh Thuận. Tại hai nhà máy trên, với phương châm thu gom xử lý triệt để rác thải và cho ra các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường, chúng tôi luôn ưu tiên lựa chọn công nghệ xử lý rác tiên tiến và đầu tư hệ thống máy móc hiện đại. Vì vậy, hàng ngày hàng trăm tấn rác thải đã được xử lý thành các sản phẩm tái chế và phân bón vi sinh đảm bảo môi trường cho địa phương.

Chúng tôi nhận thấy sự hài lòng và an tâm của người dân với môi trường sống xung quanh là động lực để chúng tôi đầu tư và thực hiện công tác xử lý môi trường với trách nhiệm cao nhất, ngày một tốt hơn để môi trường sống “ngày càng xanh sạch đẹp”.