Quy tắc ứng xử

Chúng tôi mong muốn phát triển song hành với việc nâng tầm những giá trị đạo đức trên hành trình lớn mạnh của mình. 

Nâng tầm các giá trị đạo đức

Trung Chính mong muốn phát triển cùng với việc nâng tầm các giá trị đạo đức trên tất các thị trường của mình. Để đạt được điều này, chúng tôi đưa ra những quy tắc ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp và với các khách hàng của mình.

Dựa trên những giá trị của chúng tôi

Quy tắc ứng xử được đưa ra dựa trên những giá trị mà Trung Chính hướng tới và xây dựng. Những giá trị này không chỉ đơn thuần là những từ ngữ hay khẩu hiệu mà hơn hết đó là sự nỗ lực phấn đấu của chúng tôi từng ngày để xây dựng thành hệ giá trị thực tế. Từ đó, đặt ra những kỳ vọng để thực hiện các công việc kinh doanh của mình một cách có trách nhiệm và bền vững tạo nên niềm tin vững chắc cho các đối tác. Hệ quy tắc ứng xử là yếu tố then chốt giúp chúng tôi đưa những giá trị của mình đi vào thực tiễn.

Hệ quy tắc ứng xử đưa ra những quy định về việc chúng tối nên hành xử như thế nào để tương tác với các đồng nghiệp, khách hàng trong môi trường mà chúng tôi hoạt động, đưa ra những chỉ dẫn cho các nhân viên hành động tuân thủ các giá trị mà chúng tôi đặt ra.

Cụ thể chúng tôi thực hiện những cam kết như sau: 

  • Chúng tôi cam kết tại nơi làm việc
    Về việc quản lý tài sản của Trung Chính một cách có hiệu quả và tạo ra một môi trường công bằng, an toàn, lành mạnh và gần gũi nơi chúng tôi có thể phát triển các kỹ năng chuyên môn của mình, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân.
  • Chúng tôi cam kết với thị trường
    Các mối quan hệ được tạo lập trên cơ sở cùng nhau có lợi ích. Điều này giải thích lý do cho việc chúng tôi luôn cố gắng để hiểu và dự đoán những nhu cầu của khách hàng, nhà cung cấp, đối tác và những người có lợi ích liên quan khác. Hay tại sao chúng tôi luôn hành động một cách trung thực, có trách nhiệm và công bằng. Và nó cũng cho thấy việc chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để đảm bảo chất lượng, tiến độ, chi phí và làm tốt hơn cả mức kỳ vọng của khách hàng.

Chúng tôi cam kết với xã hội
Nhận thức rõ ràng rằng mình là một phần không thể tách rời với cộng đồng, Trung chính nỗ lực tìm những phương án cải tiến và tối ưu để giảm thiểu những tác động tới môi trường, thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh và phát triển cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc.