An toàn lao động

An toàn lao động

An toàn, sức khỏe và môi trường (HSE) là ưu tiên hàng đầu của Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Trung Chính (TCC). Chúng tôi chỉ đơn giản là không để gây thương tích, thiệt hại sức khỏe hoặc ảnh hưởng xấu tới môi trường trong việc theo đuổi các mục tiêu kinh doanh của chúng tôi. Ngoài ra, khách hàng thuê TCC để giúp họ quản lý rủi ro và một phần chính của điều này là sự an toàn. Chúng tôi hiểu yêu cầu của khác hàng đối với TCC là “hoàn thành dự án một cách an toàn, đúng tiến độ và đúng ngân sách”. Điều này đặc biệt quan trọng hơn đối với thi công cầu đường, chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn với kết cấu phức tạp.

TCC sử dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và tiêu chuẩn ISO 14001:2015 làm khuôn khổ để thiết lập và giám sát các hệ thống quản lý về an toàn, sức khỏe và môi trường của mình.

An toàn lao động

An toàn lao động