Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gói thầu 3B

Tên dự án:

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Nhà đầu tư:

Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Quy mô dự án:

Dầm I - BTCT DƯL L=30,40m và dầm Super-T - BTCT DƯL L=40m.

Mặt cắt ngang gồm 2 cầu với bề rộng
B=(2x12.75)m.

Mố trụ bằng BTCT.

Cọc khoan nhồi D=1.0m, L=(52~59)m.

Cọc khoan nhồi D=1.2m, L=(52~57)m.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi


Dự án: Xây dựng

Loại hình: Công trình Cầu, Đường

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

Vị trí: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam


Bắt đầu: 02/2014

Hoàn thành: 05/2017

Trạng thái: Hoàn Thành

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gói thầu 3B

Toàn cảnh gói thầu nhìn từ đầu gói

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gói thầu 3B