Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Cầu B1-01

Tên dự án:

Xây dựng cầu B1-01 – Gói thầu EX1A - Dự án
đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.


Nhà đầu tư:

Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính
Việt Nam (VIDIFI).


Quy mô dự án:

Dầm bản rỗng BTCT DƯL đúc trên đà giáo sơ đồ
nhịp (30+2x35+30).

Bề rộng cầu B=(2x16.50)m.

Mố trụ bằng BTCT.

Cọc khoan nhồi D=1.2m, L=(41~45)m

Thông tin dự án


Dự án: Xây dựng

Loại hình: Công trình Cầu, Đường

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính
Việt Nam (VIDIFI)

Vị trí: Thành phố Hải phòng, Việt Nam


Bắt đầu: 

Hoàn thành: 

Trạng thái: Đang thực hiện


Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Cầu B1-01

Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Cầu B1-01

Xây dựng cầu B1-01 – Gói thầu EX1A - Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.