Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gói thầu EX1A

Tên dự án:

Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.


Nhà đầu tư:

Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính
Việt Nam (VIDIFI).


Quy mô dự án:

Đường cao tốc tốc độ 120km/h, bề rộng B=33m
gồm 6 làn xe.

Gói thầu EX1A là nút giao gồm 5 nhánh A, B, E, I,
J và 4 đường gom từ FR3-01 đến FR3-04.

Cầu nhánh A và B là kết cấu dầm bản rỗng BTCT DƯL đúc trên đà giáo, bề rộng cầu B=12m. Cầu nhánh E dầm giản đơn BTCT DƯL I33m.

Cọc khoan nhồi D=1.2m và D=1.5m

###

Thông tin dự án


Dự án: Xây dựng

Loại hình: Công trình Cầu, Đường

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính
Việt Nam (VIDIFI)

Vị trí: Thành phố Hải phòng, Việt Nam


Bắt đầu: 01/2013

Hoàn thành: 07/2015

Trạng thái: Hoàn Thành

Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gói thầu EX1A

Thi công dầm bằng đà giáo cố định và đảm bảo giao thông qua đường vành đai 3

Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gói thầu EX1A