Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gói thầu EX7 Cầu A7 - 01

Tên dự án:

Xây dựng cầu A7-01 – Gói thầu EX7 - Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.


Nhà đầu tư:

Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI).


Quy mô dự án:

Dầm hộp BTCT DƯL đúc trên đà giáo sơ đồ nhịp (33+3x45+33)m.

Bề rộngcầu B=(2x7.75)m.

Cọc khoan nhồi D=1.2m, L=(55~77)m.

Thông tin dự án


Dự án: Xây dựng

Loại hình: Công trình Cầu, Đường

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)

Vị trí: Thành phố Hải phòng, Việt Nam


Bắt đầu: 

Hoàn thành: 

Trạng thái: Hoàn thành


Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gói thầu EX7 Cầu A7 - 01

Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gói thầu EX7 Cầu A7 - 01

Đúc dầm bằng đà giáo cố định (Dàn H350