Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gói thầu EX7 Cầu B49

Tên dự án:

Xây dựng cầu B49 – Gói thầu EX7 - Dự án đường
cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.


Nhà đầu tư:

Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính
Việt Nam (VIDIFI).


Quy mô dự án:

Dầm hộp BTCT DƯL đúc trên đà giáo sơ đồ nhịp
(33+3x45+33)m.

Bề rộng cầu B=12m.

Cọc khoan nhồi D=1.2m, L=(53~58)m.

Thông tin dự án


Dự án: Xây dựng

Loại hình: Công trình Cầu, Đường

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính
Việt Nam (VIDIFI)

Vị trí: Thành phố Hải phòng, Việt Nam


Bắt đầu: 12/2013

Hoàn thành: 03/2014

Trạng thái: Hoàn thành

Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gói thầu EX7 Cầu B49

Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gói thầu EX7 Cầu B49

Đúc dầm bằng đà giáo cố định (Dàn H350)