Dự án Cầu Bách Lẫm

Tên dự án:

Dự án đầu tư xây dựng cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Nhà đầu tư:

Sở giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.

Ÿ  Quy mô dự án:

Cầu chính Extradosed một mặt phẳng dây sơ đồ nhịp (75+120+75)m.

Cầu dẫn nhịp giản đơn dầm Super-T.

Cọc khoan nhồi cầu chính vào đá D=1.5m, L=(37~44)m.

Cọc khoan nhồi cầu dẫn vào đá D=1.2m, L=(20~39)m.

Mố trụ bằng BTCT.

Chiều cao tháp cầu H=20m.

Bề rộng mặt cầu B=16m.

Các thông tin đặc biệt:

Cầu Extradosed một mặt phẳng dây.

Tháp cầu liên kết cứng với dầm cầu.

Thông tin dự án


Dự án: Xây dựng

Loại hình: Công trình Cầu, Đường

Chủ đầu tư: Sở giao thông vận tải tỉnh Yên Bái

Vị trí: Thành phố Yên Bái, Việt Nam


Bắt đầu: 05/2016

Hoàn thành: 05/2018

Trạng thái: Hoàn thành

Dự án Cầu Bách Lẫm

Dự án Cầu Bách Lẫm

Dự án đầu tư xây dựng cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai