Dự án Cầu Cửa Đại

Tên dự án:

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Đại, Tỉnh Quảng Ngãi

Nhà đầu tư:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi

Quy mô dự án:

Cầu chính Extradosed một mặt phẳng dây sơ đồ nhịp (75+4x120+75)m

Cầu dẫn nhịp giản đơn dầm Super-T

Cọc khoan nhồi cầu chính vào đá D=1.5m, L=(21~39)m

Cọc khoan nhồi cầu dẫn vào đá D=1.2m, L=(13.5~40.5)m

Mố trụ bằng BTCT.

Chiều cao tháp cầu H=20m

Bề rộng mặt cầu B=22m

Các thông tin đặc biệt:

Cầu Extradosed nhịp lớn, nhiều nhịp và dài nhất Việt Nam

Dự án Cầu Cửa Đại


Dự án: Xây dựng

Loại hình: Công trình Cầu, Đường

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi

Vị trí: Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam


Bắt đầu: 12/2017

Hoàn thành: 08/2020

Trạng thái: Đang thực hiện

Dự án Cầu Cửa Đại

Dự án Cầu Cửa Đại

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Đại, Tỉnh Quảng Ngãi