Cầu Hao Hao, Thanh Hóa

Tên dự án:

Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nhà đầu tư:

Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn.

Ÿ  Quy mô dự án:

Dầm giản đơn BTCT DƯL I33 sơ đồ nhịp (10x33)m.

Bề rộng cầu B=14.5m.

Kết cấu mố trụ bằng BTCT.

Cọc khoan nhồi vào đá D=1.2m, L=(8~34)m.

Thông tin dự án


Dự án: Xây dựng

Loại hình: Công trình Cầu, Đường

Chủ đầu tư: Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn

Vị trí: Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam


Bắt đầu: 03/2016

Hoàn thành: 03/2017

Trạng thái: Hoàn thành

Cầu Hao Hao, Thanh Hóa

Cầu Hao Hao, Thanh Hóa

Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thông