Dự án Cầu Hòa Bình 3

Tên dự án:

Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình

Nhà đầu tư:

UBND tỉnh Hòa Bình.

Ÿ  Quy mô dự án:

Cầu chính dầm hộp BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng sơ đồ nhịp (80+130+80)m.

Cầu dẫn nhịp giản đơn dầm Super-T.

Cọc khoan nhồi vào đá D=1.5m, L=(16~51)m.

Cọc tường chắn bằng BTCT 35x35cm.

Mố trụ và tường chắn bằng BTCT.

Bề rộng mặt cầu B=16m.

Các thông tin đặc biệt:

Cầu liên tục trụ dạng chữ V bằng BTCT dự ứng lực.

Khối đúc đỉnh trụ (khối K0) có chiều dài lớn (31m).

Dự Án Cầu Hòa Bình 3


Dự án: Xây dựng

Loại hình: Công trình Cầu, Đường

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Hòa Bình

Vị trí: Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam


Bắt đầu: 11/2016

Hoàn thành: 2019

Trạng thái: Đang thực hiện


Dự án Cầu Hòa Bình 3

Dự án Cầu Hòa Bình 3

 

Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình.