Dự án cầu Hưng Hà

Tên dự án:

Dự án xây dựng cầu Hưng Hà.

Nhà đầu tư:

Ban quản lý dự án 1 (PMU1).

Quy mô dự án:

Cầu chính dầm hộp BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng sơ đồ nhịp (97.5+3x150+97.5)m

Cầu dẫn nhịp giản đơn dầm Super-T.

Cọc khoan nhồi cầu chính D=2.0m, L=(61~76)m.

Cọc khoan nhồi cầu dẫn D=1.5m, L=(45~68)m.

Cọc tường chắn bằng BTCT 40x40cm.

Mố trụ cầu bằng BTCT.

Bề rộng mặt cầu B=22.5m

Các thông tin đặc biệt:

Cầu liên tục nhịp lớn (150m), nhiều nhịp bằng BTCT.

Cọc khoan nhồi: D=2.0m

Thông tin dự án


Dự án: Xây dựng

Loại hình: Công trình Cầu, Đường

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 1 (PMU1)

Vị trí: Thành phố Hải phòng, Việt Nam


Bắt đầu: 03/2016

Hoàn thành: 03/2018

Trạng thái: Hoàn Thành

Dự án cầu Hưng Hà

Dự án cầu Hưng Hà

Cầu chính dầm hộp BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng sơ đồ nhịp (97.5+3x150+97.5)m