Trung Chính

Tại đây, bạn có thể tìm hiểu các thông tin về chúng tôi – TRUNG CHÍNH – là một trong những công ty phát triển và xây dựng công trình Giao thông hàng đầu - và mục đích của chúng tôi là xây dựng một công ty với giá trị thực và cải thiện xã hội tốt hơn. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về chiến lược, mục tiêu và mô hình kinh doanh của chúng tôi. Các phần R&D và BIM mô tả cách chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất để liên tục cải thiện việc cung cấp các dịch vụ và dự án của chúng tôi cho khách hàng.

Sau hơn 10 năm xây dựng, phát triển, Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Trung Chính đã và đang vững bước trên con đường hội nhật và phát triển, với các lĩnh vực kinh doanh chủ đạo là "Đầu tư, tư vấn thiết kế và thi công cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp.Bằng cách áp dụng khung quản trị với tầm nhìn dài hạn, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và giàu tính sáng tạo ,đầu tư lớn và đồng bộ cho công nghệ tiên tiến, trang bị hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, hệ thống quản lý khoa học và minh bạch, kiểm soát chặt chẽ an toàn lao động và vệ sinh môi trường đã tạo nên những sản phẩm chất lượng, đưa Công ty TNHH Xây dựng & Thương mai Trung Chính thực sự trở thành một địa chỉ của lòng tin, tinh thần hợp tác và sự chia sẻ. 

"Chất lượng tạo dựng thương hiệu" chính là sức mạnh của Trung Chính


Tại đây, bạn có thể tìm hiểu các thông tin về chúng tôi – TRUNG CHÍNH – là một trong những công ty phát triển và xây dựng công trình Giao thông hàng đầu - và mục đích của chúng tôi là xây dựng một công ty với giá trị thực và cải thiện xã hội tốt hơn.

Thông tin dự án

Trung Chính

Trung Chính